Блог

Українські народні думи

близько 100 текстів

Між різними категоріями української народньої поезії, сеї найдорожчої окраси української творчости, української культури, українського життя, зовсім окремо стоїть група творів, своєю оригінальною і характеристичною поетичною і музичною формою глибоко відріжняючись від поетичних стилів, що існують в усних літературах інших народів. Щоб відріжняти сі поетичні твори від інших, у народознавчій літературі як сусідніх народів, так і в самій українській було дано їм назву дум, що не вважаючи на свою випадковість, лишилася за ними назавжди. Своєю красою і своєрідністю та особливо імтимними звязками з історичними переживаннями українських мас „думи“ викликали у аматорів української народньої поезії почуття особливого інтересу, і навіть пієтизму, як найкращий витвір народньої творчости—її корона, так-би сказати, і таким чином раз-у-раз бували предметом усяких міркувань і дослідів, що кінець-кінцем склалися в цілу літературу сеї теми.


Читати далі