Вартовий козак. Віньєтка: Середина козачого обозу: вози, прапор, литаври.

Думи старшого складу про боротьбу з Турками і Татарами, "невольницькі" й навчаючі

Казак Голота
Запис 3 липня 1844 р.


ОЙ десь, ой десь за Килимом-городом козаченько гуляє,
А з Килима-города татарин поглядає.
Загадав татарин татарці пару коней сідлати
Да того козаченька доганяти.
Як вибіг Т[атарин], никиринський міщанин,
Старий бородатий, на розум небагатий,
Вибіг того козаченька доганяти.
«Ти козаченьку молодий, під тобою кониченько вороний!
Коли б я тебе поймав, я б тебе у Килиї-город запродав
І срібрані за тебе гроші побрав».
А козаченько оглядається і карбачем одбивається :
«Ой ти, т[атарин], старий бородатий та на розум небагатий,

Ти між козаками не бував
І козацької каші не їдав,

15 І козацьких жартів не знаєш.
Десь у мене було три кульки за пазухою—
Я тобі гостинця дам».
Як став йому гостинці посилати
Татарин із коня похиливсь.
20 [Тоді він вернувсь да й каже:]
«От тепер т[атари]не, никиріинський] міщанине
Іще ти мене не поймав, да в Килиї-город запродав
І срібрані за мене гроші побрав:
От тепер твого одного коня вороного

25 Поведу до шинкарки пропивати ,
А другим твоїм конем вороним
По Килиму-городу гуляти,
Да й гуляти, гуляти, гуляти,
Да єдиного бога споминати» .

Література:

Українські народні думи Том перший корпусу. Державне Видавництво України,1927р.
Українські народні думи. Видавництво "ПРОСВІТА" Львів 1920, Філярет Колесса
Українські народні думи. 1972р., Б.П.Кірдан