Гетьман Петро Конашевіч Сагайдачний. Віньєтка: Одна з перемог над турками під Хотином.

Думи старшого складу про боротьбу з Турками і Татарами, "невольницькі" й навчаючі

Рада Матері Сину про одруження
Варіант I1 У неділю святую снився-приснився вдовиченку
Барво пречуден сон та ще дуже й предивен.
Скоро він з свого сна розбуджає,
Свого сна козацького не вгадає,
5 Матері старій словами промовляє:
«Мати моя старенькая, ти людям вгадуєш, малим діткам помагаєш;
Вгадай мені, мати, сей сон:
Що видиться — на отцевському дворі, на моєму,
Три гори кам’янії процвітали,—

10 Перва гора процвітала красним цвітом виновая».
«Желає за тебе мужняя жена на сторону мандрувати,—
Не будеш ти з нею ніякого промешканія мати:
Дасть тобі господь діждати різдва христова
Альбо найпаче світлого воскресенія,

15 То вона буде кватирку одсувати,
По ринку поглядати —
Чи не йде муж первин дружини шукати!..»
«Друга гора процвітала зеленим цвітом виновая».
«Желає за тебе вдова багата, гордая.

20 Не велю тобі, сину, її брати —
Не будеш ти з нею щастя й долі мати:
Дасть тобі господь різдва христова,
Альбо найпаче пресвітлого воскресенія діждати —
Будуть до неї куми-побратими наїжджати,

25 Будуть пити та гуляти,
Будеш ти у порога стояти,
Будуть тебе наймитом нарікати,
Будуть тебе ще й на сміх підіймати...»
«Третя гора процвітала білим цвітом кам’яная».
30 «Желає за тебе сирота безщасна, безродна, дівчина молодая.
Велю я тобі, сину, її брати:
Будеш ти з нею щастя й долю мати.
Де муж з женою живе-проживає,
Там святий Микол ай на радость уходжає».Література:

Українські народні думи Том перший корпусу. Державне Видавництво України,1927р.
Українські народні думи. Видавництво "ПРОСВІТА" Львів 1920, Філярет Колесса
Українські народні думи. 1972р., Б.П.Кірдан