Уманський сотник Іван Гонта. Віньєтка: Епізод взяття гайдамаками Умані, під проводом Железняка і Гонти.

Думи старшого складу про боротьбу з Турками і Татарами, "невольницькі" й навчаючі

Плач невільників в турецькій неволі
Запис 1904 р


1 Ой то не ясний сокіл хвилить-прохвиляє,
Гей, то син до батька, до матері,
Із тяжкої неволі в города християнські поклон по... посилає.
Гей, сокола ясного рідним братом називає:
5 «Ой ти, соколе ясний, ти, брате мій рідний!
Ти високо літаєш, ти далеко видаєш,
Гей, чом ти в мого батька і в матері, а ніколи в гостях не., не буваєш?
Та полини, соколе ясний, брате мій рідний,
У города християнські
10 Та сядь-упади у батька в мого, у матері перед ворітьми,
Гей, жалібненько прохвили, об мої пригоди козацькі при... припом’яни.
Ой нехай батько й мати будуть мою пригоду козацьку добре знати,
Статки-монетки збувають,
Великі скарби збирають,
15 Гей, та мою Головоньку козацьку
Із тяжкої неволі ви...визволяють.
Гей, бо як стане Чорне море согравати,
Гей, то не знатиме батько, а лібо й мати, у якій каторзі шука... шукати-
Ой чи в пристані Козловській,
20 Чи в городі у Царграді на базарі.
Там будуть турки-яничари, ушкали набігати,
Чи будуть нас за Червоне море у рабську землю запродавати.
Гей, будуть за нас сребло й злато, сукна дорогії кусками,
не мірячи за...за нас брати».
Ой то товариш теє зачуває,

25 Словами промовляє
І товариша рідним братом називає:
«Гей, товаришу, брате мій рідний,
Не треба нам у города християнські поклону посилати,
Батькам своїм і матерям більше жалю за...завдавати.

30 Ой хотя батьки й матері будуть добре дбати,
Статки й монетки збувати,
Будуть великі грунта збувати,
Великі скарби збирати,
Так не знатимуть де своїх синів,

35 У якій каторзі шука...шукати.
Ой бо сюди ніхто не заходе, ні народ християнський не заїжджає,
Тільки соколи ясні літають,
На темниці сідають,
Жалібненько хвилять-прохвиляють,

40 Нас,бідних невольників, у тяжкій неволі добрим здоров’ям навіщають...
Далася бідним невольникам тяжка неволя:
Кайдани-залізо ноги позривало,
Сирая сириця білеє тіло козацьке молодецьке
Коло жовтої кості, ой, по...пооб’їдало.

45 Ой то вже скоро як на собі бідні невольники
Кров християнську на руках увидали,
То про віру християнську га... гадали.
Ой то землю турецьку, віру бусурманську
Кляли-проклинали:

50 «Ти, земле турецька, ти, віро бусурменська,
Ти єсть усім наповнена: среблом і златом, і дорогими напитками.
Ой тільки в тобі бідні невольники пробувають у неволі,
що празника різдва,
Чи того святого великодня, то вони не...не знають.
А все у неволі у турецькій, у бусурменській каторзі

55 На Чорному морі пробувають,
Землю турецьку, віру бусурменську клянуть-про... проклинають.
Гей, ти, земле турецька, ти, віро бусурменська,
Ти, розлуко християнська, ти розлучила не одного вже мужа з женою,
Малих дітей з отцем і брата з сестрою і... із маткою».

60 Ти визволь, боже, усіх бідних невольників
Із тяжкої неволі, із каторги турецької,
На святоруський берег,
У край веселий,
Між народ хрещений.

65 Гей, та даруй, господи, войську запорозькому
На многия літа й до кінця віку.Література:

Українські народні думи Том перший корпусу. Державне Видавництво України,1927р.
Українські народні думи. Видавництво "ПРОСВІТА" Львів 1920, Філярет Колесса
Українські народні думи. 1972р., Б.П.Кірдан