Тип запорожця. Віньєтка: Місце колишньої Чортомлицькій Січі, на річці Чортомлик, що впадає в Дніпро

Думи старшого складу про боротьбу з Турками і Татарами, "невольницькі" й навчаючі

Маруся Богуславка
Запис 1908 р1 Гей, що на Чорному морі,
Та на тому білому камені,
Там стояла темниця кам’яная.
Гей, там стояла темниця кам’яная,
5 А в тій темниці пробувало
Сімсот бідних козаків,
А в неволі пробували,
Та божого світу
І сонця праведного не забачали.

10 Гей, то дівка-бранка,
Маруся, попівна Богуславка,
А все добре дбає,
До кам’яної темниці прибуває,
Гей, до козаків словами промовляє:

15 «Козаки, ви, бідні невольники!
Чи ви знаєте,
Що в нашій землі
Та й день за тепера?»
Гей, то козаки, бідні невольники,

20 А все зачували,
Та й до дівки-бранки,
Марусі, попівни Богу славки,
Словами промовляли,
Сльозами проливали,

25 Дівку-бранку, Марусю, попівну
Богуславку, називали:
«Гей, ти, дівко-бранко,
Марусю, попівно Богуславко,
А все добре дбаєш,

30 Хотя й ми тебе дівкою-бранкою називаєм,
Почому ми знаєм,
Що в нашій землі християнській
Ой день за тепера?»
«Гей, козаки, ви, бідні невольники!

35 Ще й у нашій землі та тепера
Великодня субота,
А завтра дасть бог святий день,
Сороковий день, ой Великдень».
Гей, то козаки теє зачували,

40 До дівки-бранки,
Марусі, попівни Богуславки,
Словами промовляли,
Сльозами проливали,
Гей, та дівку-бранку,

45 Марусю, попівну Богуславку,
Кляли-проклинали:

«Бодай ти, дівко-бранко,
Марусю, попівно Богуславко,
Щастя-долі не мала,

50 Як ти нам святий Великдень ісказала!
Як ми вже в неволі пробували,
А ще в темній темниці проживали,
Аж за тридцять три годи
Світа божого не забачали...»

55 То дівка-бранка,
Маруся, попівна Богуславка,
А ще добре дбала,
Козакам сказала:
«Ей, козаки, ви, бідні невольники!

60 Не лайте мене,
Не заклинайте мене!
Гей, як діждемо святого великодня,
То буде наш пан турецький
До мечеті од’їжджати,

65 То буде мені, дівці-бранці,
Марусі, попівні Богуславці,
Ключі на руки віддавати,—
Буду на руки приймати,
До кам’яної темниці прибувати.

70 Ой то буду до кам’яної темниці
Прибувати, отвирати,
Вас, бідних невольників,
А з кам’яної темниці випускати.
Гей, ви, козаки, ви, бідні невольники!

75 А ще добре дбайте,
В города християнськії утікайте,
Тільки города Богуслава не минайте!
І города Богуслава не минайте,
До батька до мого й матері прибувайте,

80 І батьку моєму та матері
То знать давайте:
Нехай буде батько і мати
Та ще добре дбати,
То статків-маєтків не збувають,

85 Великих скарбів не збирають,
Моєї голови
А з тяжкої неволі не визволяють,
Бо вже я потурчилась,
Побусурменилась


90 Для роскоші турецької,
Для лакомства нещасного».
То визволь нас, господи,
Із тяжкої неволі,
Гей, на тихі води,
95 На ясні зорі,
На край веселий,
Міждо мир хрещений!
Даруй, боже, милості вашій
І всім військам запорозьким,

100 І всім слухающим головам,
І всьому товариству і кревному і сердешному
Пошли, боже, на многая літа
І до конця віка!Література:

Українські народні думи Том перший корпусу. Державне Видавництво України,1927р.
Українські народні думи. Видавництво "ПРОСВІТА" Львів 1920, Філярет Колесса
Українські народні думи. 1972р., Б.П.Кірдан