Тип запорожця. Віньєтка: Бунчуки, списи, лук, сагайдак і бердиш, що приписується часу Богдана Хмельницького.

Думи старшого складу про боротьбу з Турками і Татарами, "невольницькі" й навчаючі

Розмова Дніпра з Дунаєм.
Запись 1805 р.


1 Питается Днъпръ тихаго Дуная:
«Тихій Дунаю,
Что я своихъ козаковъ на тебк не видаю?
Чи твое дунайское гирло моихъ козаковъ пожерло,—

5 Чи твоя Дунай-вода моихъ козаковъ забрала?»
Промолвитъ тихій Дунай до Днъпра-Славута:
«Днъпръ-батьку, славуто!
Самъ себъ думаю да гадаю,
Что твоихъ козаковъ у себъ не видаю:

10 Уже чтверь года три мъсяца выбывав,
ЯКЪ ТВОИХЪ козаковъ у меня немає,
Ни мое дунайское гирло твоихъ козаковъ не пожерло,
Ни МОЯ дунайска вода твоихъ козаковъ не забрала,
Ихъ турки не постреляли, не порубали,

15 До города-царя въ полонъ не забрали...
Век мои квити луговые и низовые понидели,
Что твоихъ козаковъ у себя не видкли.
Твои козаки на черкеской горе пробуваютъ,
Холодной воды въ барила набираютъ,

20 Шляхи и дороги замъчали,
Городы бусурменски плюндрували,
Огнемъ мечемъ воевали,
Сребра-злата по достаткахъ набирали,
До ркчки Хортеци прибували,

25 Велику переправу соби мали,
До стародавной Скчи пспъшали,
У стародавной Съчи очертою съдали,
Сребро и злато турецьке на три части паивали.
Медъ и оковиту горълку подливали,

30 За весь миръ Господа прохали...
Которие козаки чистымъ полемъ гуляли,
Ръчки низовыя, помощницы дъкпровыя, добре знали».Література:

Українські народні думи Том перший корпусу. Державне Видавництво України,1927р.
Українські народні думи. Видавництво "ПРОСВІТА" Львів 1920, Філярет Колесса
Українські народні думи. 1972р., Б.П.Кірдан