Тип запорожця. Віньєтка: Бунчуки, списи, лук, сагайдак і бердиш, що приписується часу Богдана Хмельницького.

Думи пізнішого складу про Хмельниччину, реалістичні і насмішливі.

Козацьке життя
Запис, ймовірно, 1840-х рр.


1 Як був собі козак Нетяга,
На козаку Нетязі три сермяги:
Одна згодиться припічок застилати,
Друга згодиться верх затикати,

5 Третя згодиться поріг застилати.
Як поїхав козак у військо охотнее,
А козачку-неборачку у домівці покидає.
П’є козачка день, та ще й другий,
Та на козака Нетягу велику потугу має.

10 Скоро козак з війська з охотного приїжджає,
То козачка-неборачка до його приходжає,
Ще добрий борщ оскомистий приставляє —
Живіт козаків скріпляє.
А козак добре дбає,

15 Пугою на неї махає.
Як узяв він добре дбати,
Та ще й поробив попід очима синє.
«Ой, козачко, козачко!
Що у тебе попід очима значно?»

20 «Не дивуйтеся, жіночки:
Дав мені бог, пішла у хлів по лучину
Та вибила очі на ключину:
Тим у мене попід очима синє».
Хоч помер козак Нетяга

25 Та не помре його слава!


Література:

Українські народні думи Том перший корпусу. Державне Видавництво України,1927р.
Українські народні думи. Видавництво "ПРОСВІТА" Львів 1920, Філярет Колесса
Українські народні думи. 1972р., Б.П.Кірдан