Тип запорожця. Віньєтка: Сцена з життя в Запоріжскій Січі: суд над злочинцем.

Думи старшого складу про боротьбу з Турками і Татарами, "невольницькі" й навчаючі

Проводи Козака
Запис 1814 р.1 В неділю рано по-рано не во всі дзвони дзвонили,
Як у вдовинім дому гомоніли,
Лихий вітчим козаченька молодого лає,
Мати сину слізно промовляє:
5 «Іди ти, сину, меж чужії люди,
Чи не лучче тобі на чужині буде?
Нехай тебе чужий отець, синоньку, не лає,
Щастя твого козацького навік не збавляє.
Тяжко-тяжко мені тебе з дому одправляти,

10 А ще тяжче біля себе в знегоді держати!'
Хоть поїдеш на чужину, сльози мені лити;
Хоть оставлю тебе, синку, повсяк час тужити!»
То старшая сестра коненька виводить,
Средня збрую срібную виносить,

15 Що й найменша ридає,
Словами промовляє:
«З якої тебе, брате,
Сторононьки ждати:
Чи од чистого поля,

20 Чи од Чорного моря,
Чи од славного Запорожжя!?..»
«Возьми ти, сестро, жовтого піску,
Да посій ти, сестро, на білому камні,
Коли буде жовтий пісок виростати,

25 Зеленим барвінком камень устилати,
В той час буду, сестро, до вас прибувати!
Бо як тяжко на безводді рибі пробувати,
Так тяжко на чужині безродному проживати!»
То теє промовляв,

30 На коня сідав,
Опрощення приймав,
Смутно з двора отцевського козак виїжджав.
Довго вони на могилі край села стояли,
Довго-довго козаченька вічми проводжали,

35 А ще довше вони його дома оплакали.Література:

Українські народні думи Том перший корпусу. Державне Видавництво України,1927р.
Українські народні думи. Видавництво "ПРОСВІТА" Львів 1920, Філярет Колесса
Українські народні думи. 1972р., Б.П.Кірдан