Тип запорожця. Віньєтка: Місце колишньої Чортомлицькій Січі, на річці Чортомлик, що впадає в Дніпро

Думи старшого складу про боротьбу з Турками і Татарами, "невольницькі" й навчаючі

Проводи Козака
Запис 3 липня 1876 р.1 У неділю барзо рано-пораненько не в усі дзвони дзвонепо,
Ніхто не взнає, що в крайнім домі говорено.
Отець-мати сина у чужу сторону випроводжали:
«Іди ти, сину, междо люди пробувати,
5 Чи не лучче тобі будеть мати».
«Не хотілося мені, мати,
У чужій стороні пробувати,
Бо будуть мене прощёнцем називати».
То старша сестра іде,

10 Коня веде,
А середульша зброю весе,
Найменшая брата випроводжає,
Словесно промовляє:
«Відкіль-то, —кає, —тебе, брате, виглядати?

15 Чи з чистого поля,
Чи з буйної вої,
Чи з славного люду Запорожжя?»
«Не виглядай мене, сестро, ні з чистого поля,
Ні з буйної вої,

20 Ні з славного люду Запорожжя,
А возьми ти жовтого піску в жменю,
Посій його на білому камені,
Як буде жовтий пісок не білому камені сходити,
Хрещатим барвінком у три ряди встилати,

25 Хрещатий барвінок голубим цвітом процвітати;
Будуть, сестро, о Петрі бистрі ріки замерзати,
А’б різдві калина в лугах білим цвітом процвітати,—
То тоді вже буду в ваш дом гостем прибувати».
«Якова-то я, братіку, у світі стала,
30 Що од старих людей не чувала,
Щоб жовтий пісок на білому камені сходив
І голубим цвітом у три ряди устилав,
І сього я, брате, не чувала,
Щоб о Петрі ріки замерзали,

35 Щоб об різдві білим цвітом калини в лузі процвітали
І щоб брат до сестри тоді в гості прибував» .

На празник воскресеніе люди до божого дому йдуть,
Як бджоли гудуть;
Із божого дому йдуть — пола об полу мел кається,

40 Плече ’б плече черкається;
Один одного на здоров’я питає
І один одного обідать зазиває.
Убогого чоловіка ніхто й не знає,
Мов би в його в дворі не бували,

45 Хліба-солі не їдали.
При добрій годині —
Куми й побратими,
При лихій годині —
Нема й родини.

50 Люду царському
І народу християнському,
Усім головам вислухащим
Од на многая літа,
До конця віка.Література:

Українські народні думи Том перший корпусу. Державне Видавництво України,1927р.
Українські народні думи. Видавництво "ПРОСВІТА" Львів 1920, Філярет Колесса
Українські народні думи. 1972р., Б.П.Кірдан