Посполитий (селянин). Віньєтка: Зимовник козацьке

Думи старшого складу про боротьбу з Турками і Татарами, "невольницькі" й навчаючі

Сестра і брат
Запис 1805 р.1. В неділю рано-пораненько
Не сива зозуля заковала,
Якъ сестра до брата съ чужой стороны поклонъ посылала,
Жалибненько до себе прохала:

5 «Братику мій ридненькій,
Якъ голубоньку сивенькій!
Прибудь ты до мене,
Отвідай мене
На чужой стороні,

10 При несчасливой фортувині!»
Братъ тое зачуває,
Словами промовляє:
«Сестро моя ридненька!
Радъ бы я до тебе прибувати,

15 Да не знаю, гді тебе шукати:
Не можно мени, сестро, за темными лугами,
За быстрыми ріками,
За широкими степами».
Сестра тое зачуває,

20 До брата словами промовляє,
Дробными слезами облывае:
«Братику мій ридненькій!
Черезъ луги темные, вьісокіе, яснымъ соколенькомъ переливи,
Черезъ ріки быстрые, глубокіе, бълымъ лебеденькомъ переплыви,

25 Черезъ степи широкіе малымъ-не великимъ
перепелонькомъ перебіжи,
На мій двиръ, брате, сивымъ голубонькомъ прилепи,
Жалибненько загуди,
Туту сердцу моему раздали,
Що въ нашей, брате, земли христіанской людямъ Богъ
праздныкъ дае,

30 Люди до церкви идутъ,
Якъ бчелки гудутъ,
Изъ церкви выступаютъ,
Якъ рожа процвітають,
Одно до одного приступають,


35 По приятельству на хлъбъ, на соль до себе зазывав,
Мене, брате, нещаснои мовъ нихто родомъ не знає,—
Що якъ бувъ у насъ отецъ и мати,
Тогди могли насъ всъ люди родомъ знати,
Якъ померъ отецъ и мати,

40 Не сталъ насъ нихто вже знати,
Не стало ни кума, ни побратима,
Пришибла мене, брате, на чужой сторонЬ злая, нещасливая година,
Отцуралась сердечна названа родина;
Тылко у мене, брате, сердечнаго роду,

45 Що выйду я въ божій храмъ, на святые отци подивлюся,
Господу Богу помолюся:
Ото у мене, брате, отецъ и матуся!»
Література:

Українські народні думи Том перший корпусу. Державне Видавництво України,1927р.
Українські народні думи. Видавництво "ПРОСВІТА" Львів 1920, Філярет Колесса
Українські народні думи. 1972р., Б.П.Кірдан